Organizacja Odzysku Auraeko

Oferta od drewpart

Warszawa

2020-03-26 09:15:25 Numer ogłoszenia: 1623

Opis

My, ludzie, jesteśmy jednym z elementów naturalnego środowiska, możliwe że najistotniejszym, jak uważają niektórzy, ale z pewnością nie jedynym. Tymczasem żyjemy tak, jakbyśmy chcieli świadomie zniszczyć nasz dom – planetę Ziemię. Misją, którą kieruje się nasza Organizacja Odzysku, jest postaranie się ograniczenia złych oddziaływań człowieka na środowisko, a priorytetowym konkretnych działań świadczenie pomocy przedsiębiorstwom w ustawowym obowiązku recyklingu oraz utylizacji opakowań i odpadów. Ludzie wytwarzają na dzień dzisiejszy ogromne ilości śmieci, zarówno pochodzenia organicznego, jak i nieprzyjaznych dla środowiska odpadów przemysłowych. Dzisiejsza ekologia mówi nam o konieczności zagospodarowywania oraz przemiany możliwie jak największej ilości odpadów, aby zredukować ich zły wpływ. Pracująca w kwestii Organizacji Odzysku firma Auraeko Opakowania świadczy firmom pełną usługę obejmującą wszystkie ustawowe czynności wynikające z obowiązku recyklingu ,a także odzysku odpadów jak na przykład baterie i akumulatory a zwłaszcza opakowaniowych.


kontakt:
Organizacja Odzysku Auraeko
Przemysława Gintrowskiego 30
02-697 Warszawa
tel 22 313 01 58
spawlak@auraeko.pl
http://www.auraeko.pl/